Centrum vedecko-technických informácií Bratislava

V dejinách samostatného Slovenska je to prvá novovybudovaná, v plnom rozsahu štátom dotovaná knižnično-informačná inštitúcia.

Klient
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Autor interiéru
Ing. arch. Peter Jančo
Realizácia
2007
Centrum vedecko-technických informácií
Centrum vedecko-technických informácií

V dejinách samostatného Slovenska je to prvá novovybudovaná, v plnom rozsahu štátom dotovaná knižnično-informačná inštitúcia. V rámci vnútorného vybavenia sme dodávali knižničné regály, kartotéky a kovové nábytkové prvky.

Centrum vedecko-technických informácií
Centrum vedecko-technických informácií
Centrum vedecko-technických informácií
Centrum vedecko-technických informácií