Foyer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava

Rekonštrukcia prvého nadzemného podlažia budovy ministerstva zahŕňala aj nové stvárnenie vstupného foyer.

Klient
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Autori interiéru
Ing. arch. Alexandra Vrtáková, Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Realizácia
2007
Foyer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rekonštrukcia prvého nadzemného podlažia budovy ministerstva zahŕňala aj nové stvárnenie vstupného foyer. DREVONA sa zúčastnila na projekte ako dodávateľ pultov, obkladov stien a solitérneho nábytku.

Foyer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Foyer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR