Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR Bratislava

Mimoriadna príležitosť podieľať sa na dodávke zariadenia ministerského pracoviska v sebe niesla nadštandardné požiadavky na kvalitu a vyhotovenie.

Klient
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Autori interiéru
Ing. arch. Alexandra Vrtáková, Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Realizácia
2007
Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR
Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR

Mimoriadna príležitosť podieľať sa na dodávke zariadenia ministerského pracoviska v sebe niesla nadštandardné požiadavky na kvalitu a vyhotovenie. V tomto duchu sa niesla aj výroba a dodávka atypických prvkov, nábytku a doplnkov.

Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR
Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR
Kancelária ministra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR