Klub, Kancelária národnej rady SR Bratislava

Klub Národnej rady sídli v bývalých priestoroch reštaurácie Parlamentka.

Klient
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Autor interiéru
DREVONA SLOVAKIA
Realizácia
2009
Klub, Kancelária národnej rady SR

Klub Kancelárie národnej rady sídli v bývalých priestoroch reštaurácie Parlamentka. Návrh aj dodávku vnútorného atypického zariadenia sme realizovali v našej réžii.

Klub, Kancelária národnej rady SR
Klub, Kancelária národnej rady SR