O nás

Profesionálny záber spoločnosti DREVONA INTERIORS zahŕňa stolárske a čalúnické práce, veľkokapacitnú výrobu dielcov, typový nábytok, ale aj atypické interiérové prvky.

Sme DREVONA INTERIORS a našou špecializáciou je výroba a dodávka interiérového vybavenia. Máme za sebou množstvo realizácií v administratívnom a vzdelávacom sektore, v oblasti cestovného ruchu a štátnej správy. Od bežných kancelárií až po reprezentatívne priestory, od štandardných riešení až po náročné atypické projekty.

DREVONA INTERIORS stavia na dlhoročných základoch jedného z hlavných pilierov drevospracujúceho priemyslu na Slovensku – značky DREVONA, ktorej história siaha až do roku 1949.

K cenným zdedeným skúsenostiam pridávame vlastné súčasné know-how, vďaka čomu sme sa vyprofilovali ako všestranný partner v segmente výroby interiérového zariadenia.

Certifikáty

Integrovaný systém manažérstva spoločnosti DREVONA INTERIORS s.r.o. bol schválený spoločnostou Lloyd's Register Quality Assurance podľa nasledujúcich noriem systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosti: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Rozsah certifikácie zahrňuje činnosti: Zariad'ovanie a úpravy interiérov a dodávky vybavenia.

Certifikát 2

Klienti