DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS sa špecializuje na komplexnú tvorbu a dodávku interiérového zariadenia.

  • DREVONA INTERIORS sa špecializuje na komplexnú tvorbu a dodávku interiérového zariadenia.
  • Naše know-how sa opiera o dlhoročné skúsenosti s výrobou nábytku, dokážeme však prinášať aj neštandardné riešenia.
  • Pracujeme s rôznymi materiálmi a progresívnymi technológiami, ale blízke sú nám aj ručné remeselné techniky.
  • Spoliehame sa na vlastné výrobné kapacity, ktoré nám umožňujú produkčnú sebestačnosť, ale aj flexibilitu a priamu kontrolu kvality.
  • Spektrum našej činnosti je veľmi široké, no každá úloha je rovnako dôležitá. Od jednoduchých nábytkových prvkov až po náročné reprezentatívne interiéry.