Slovenská národná galéria Bratislava

Klient
Slovenská národná galéria
Autor interiéru
Architekti A B.K.P.Š.
Realizácia
2022
Slovenská národná galéria

Dodávka stavebno-stolárskych prvkov v rámci rekonštrukcie súboru budov Slovenskej národnej galérie.

Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria

Sedílie.

Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria

Repasované pôvodné interiérové prvky: lamely, časti sedadiel.

Slovenská národná galéria

Zariadenie kníhkupectva.