Reduta Bratislava

Bratislavská Reduta – jedna z najvýznamnejších pamiatok eklektickej architektúry na Slovensku prešla azda najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku.

Klient
Slovenská filharmónia
Autor interiéru
Ing. arch. Gabriel Drobniak
Realizácia
2013
Reduta
Reduta

Bratislavská Reduta – jedna z najvýznamnejších pamiatok eklektickej architektúry na Slovensku a pôsobisko Slovenskej filharmónie prešla azda najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku. Zabezpečovali sme dodávku sedacieho a kancelárskeho mobiliára a pomôcok pre hudobníkov.

Reduta
Reduta
Reduta
Reduta