Knižnica Farmaceuticej fakulty UK Bratislava

Knižnica FF UK

Klient
Univerzita Komenského v Bratislave
Autori interiéru
Prof. Ing. arch. Ján Miloslav Bahna, akad. arch., Ing. arch. Július Toma
Realizácia
2017
Knižnica Farmaceuticej fakulty UK

Ďalšia zaujímavá príležitosť na preverenie schopností našich výrob. Knižničné vybavenie, vejárovito usporiadané v duchu novej dispozície. Rekonštrukciou prvého poschodia objektu na Kalinčiakovej ulici vznikol z pôvodnej chodby a učební ucelený priestor knižnice pre študentov.

Knižnica Farmaceuticej fakulty UK
Knižnica Farmaceuticej fakulty UK