Knižnica Ružinov Bratislava

Klient
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Realizácia
2022
Knižnica Ružinov

Nový interiér v zrekonštruovaných priestoroch knižnice.

Knižnica Ružinov
Knižnica Ružinov
Knižnica Ružinov
Knižnica Ružinov